NASZE MAGAZYNY:
Najnowszy numer:

Zapoznaj się z zawartością
najnowszego numeru magazynu
Magazyn Dźwig 2/2020
Prenumerata
Aktualności
Archiwum czasopism
Magazyn Dźwig 03/2013

Interlift 2013

Interlift bije kolejne rekordy
Interlift beats further records

Wydarzenia / Events

Nowe zawody w klasyfi kacji MEN
New professions in MEN classifi cation
Nowa strona Fermatora
New corporate website
25 lat ELWINDu
25 years of ELWIND
Czy centra i galerie handlowe są bezpieczne?
Are shopping centres safe?
Znamy zwycięzców II edycji konkursu „Bezpieczna winda”
We already know the winners of the second edition of the “Safe elevator” competition

Personalia / Personalities

Uhonorowanie zasług Profesora
Honouring the Professor’s contribution
Mieczysław Borowski Prezes UDT
Krzysztof Misztal dyrektor Centrum Kongresowego Targów Kielce

Branża / Trade

Komisja ds. części AssoAscensori: nowa inicjatywa wspierania doskonałości włoskiego przemysłu
AssoAscensori Components Committee: a new initiative to support excellence of Italian industry
Przetwornica ze zwrotem energii Fuji Electric RHC-C
Power return converter Fuji Electric RHC-C
Pilawa dla firm dźwigowych i nie tylko
Pilawa- not only for lifting companies
Lift-ER – W ciągłej łączności
Lift-ER - in constant communication
Wielokabinowy system dźwigowy o ruchu okrężnym
Multi-cab cyclic elevator system
Już za rok EURO-LIFT
Next year at EURO-LIFT
Sematic otworzył nowy zakład produkcyjny we wschodnich Chinach
Sematic Opens New Manufacturing Plant in Changshu, China

Produkty / Products

Nowości firmy Meiller na Interlift 2013
Meiller novelties at Interlift 2013
Nowości z fi rmy WITTUR
News of the WITTUR
Drzwi Fermator SLIM 40/10
Doors Fermator SLIM 40/10
Produkty firmy Stingl dostępne w Polsce
Stingl products available in Poland

SPBD

Systemy zabezpieczające przed niezamierzonym ruchem kabiny – rozwiązania praktyczne
Systems preventing unintended car movement - practical solutions

 

Obiekty / Objects

Kolejny obiekt z dźwigami Pilawa
Another object with Pilawa lifts